Sargut ŞÖLÇÜN - TARİH BİLİNCİ VE EDEBİYAT BİLİMİ

15,00 EUR
7 % VAT incl. excl. Shipping costs
Shipping time: 3-4 Days
GTIN/EAN: 978-3-945634-24-0
Manufacturer: Verlag Dialog-Edition
More products of: Verlag Dialog-Edition


Details

Products description

Format 125x210 mm,  252 Seiten,
ISBN 978-3-945634-41-7

In türkischer Sprache


?Ç?NDEK?LER

G?R?s

B?R?NC? BÖLÜM:
B?R?K?M? DE?ERLEND?RMEK
I – Ku?ltu?r Miras? ve ?deoloji
2 – Hu?manist Gelene?in Ele?tirisi
3 – «Bat?» ve «Avrupa Ku?ltu?ru?» Üzerine
4 – Yarat?c?l???m?z

?K?NC? BÖLÜM:
EDEB?YAT B?L?M?N?N GÜNCEL SORUNLARI
1 – Yöntem Sorunu
2 – Edebiyat Dersinin ??levi
3 – «Burjuva Edebiyat?na» Sahip Ç?kman?n Anlam?
4 – Edebiyatta ?ttifak Sorunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
«B?L?NÇ» VE «B?L?M»LE AYRINTIYA VARMAK
1 – Lucas’? Tan?yal?m
2 – Bertolt Brecht’in Gösterdi?i Yol
3 – «Galile’nin Hayat?»nda Toplumsal ve
Bilimsel Devrim
4 – Didaktik Edebiyat ve Diyalektik
5 – Bir Yans?ma: F. Alman Edebiyat?’nda Tu?rk ??çisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
TAR?H B?L?NC?, FELSEFE VE SANAT
1 – Sanat ve Özgu?rlu?k Sorunu
2 – Romanc?n?n Felsefi Sefaleti
3 – Sanata ve Ça??n Olaylar?na Felsefeyle Bakmak .

Sargut ?ölçu?n Bibliyografyas? .
Sonsöz
 

Customer-tip

Customers who bought this product also bought the following products:

This Product was added to our catalogue on 01/06/2018.